V edycja TYGODNIA BIBLIOTEK odbywała się będzie w dniach 5 – 11 maja,
pod hasłem
„Biblioteka miejscem spotkań”

Biblioteka w Rudniku wzorem lat ubiegłych włączy się w obchody Tygodnia Bibliotek. W tych dniach, starać się będziemy, aby nasze biblioteki odwiedziło jak najwięcej dzieci i młodzieży, nie tylko po książki. Mamy w ofercie spotkanie autorskie dla młodzieży, wycieczki i lekcje biblioteczne dla dzieci, wystawki, zajęcia literackie z książką.

Współczesna biblioteka pełni nie tylko tradycyjnie przypisywane jej funkcje gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, ale coraz częściej jest przyjaznym miejscem spotkań różnych osób, niekoniecznie czytelników. W dobie coraz częstszego przyswajania treści utworów drogą elektroniczną, bardzo ważne staje się pielęgnowanie i upowszechnianie form działalności bibliotek, które umożliwiają bezpośredni kontakt człowieka z człowiekiem.