11 kwietnia 2011r. rozpoczęły się prace remontowe w pomieszczeniach remizy strażackiej i biblioteki w Kopkach. Wykonawca wymieni stolarkę okienną i drzwiową oraz podłogi. Zamontowane zostaną nowe instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, odgromowa, gazowa i centralnego ogrzewania. Po remoncie poprawią się warunki lokalowe biblioteki z korzyścią dla wszystkich korzystających z oferty bibliotecznej.