17 marca 2016r. w Centrum Wikliniarstw odbyło się nagranie materiału do świątecznego wydania programu Telewizji Miejskiej Stalowa Wola.
W nagraniu uczestniczyli:

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Przędzelanki”: Elżbieta Gil, Bożena Jagielska
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kopkach: Elżbieta Maczuga, Maria Stefaniak
Panie z Klubu Seniora: Krystyna Markowska, Maria Waliszko
Przedstawicielka TMZR i Redakcji „Przegląd Rudniicki” Pani Maria Sieprawska
Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. „Orląt” w Rudniku nad Sanem z Nauczycielem plastyki Waldemarem Skibą
Pracownicy MOK: plastyk Grażyna Ruchaj, bibliotekarka Barbara Szast, kustosz Aneta Jakubowska, wikliniarze Stanisław Cholewa i Henryka Działak
Dyrektor MOK Krystyna Wójcik