organizowane w dniach 26 – 28 września przez Miejski Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”

DZIEŃ PIERWSZY

DZIEŃ DRUGI

DZIEŃ TRZECI

WYROBY WYPLECIONE PODCZAS SZKOLENIA