Święto Narodowe Trzeciego Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja to polskie święto państwowe, obchodzone na pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku, która miała na celu poprawę sytuacji politycznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przywódcy stronnictwa patriotycznego z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim wykorzystali zbliżające się święta wielkanocne do zwołania Sejmu, który przegłosował ustawę przy obecności zaledwie 1/3 posłów głównie po to aby uregulować ustrój prawny ojczyzny. Po odzyskaniu przez kraj niepodległości rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja została oficjalnie świętem narodowym 29 kwietnia 1919 roku a ponownie przywołano je w 1990. Uznaje się, że była ona pierwszą w Europie i drugą na świecie – po konstytucji amerykańskiej z 1787 r. – nowoczesną, spisaną konstytucją, czyli aktem o najwyższej mocy prawnej w państwie. Święto to obchodzi się uroczyście w całej Polsce poprzez eksponowanie szczególnie jednego z symbolów polskości, jakim jest biało-czerwona flaga oraz organizowanie różnych wydarzeń patriotycznych: marszy z flagami, składania kwiatów i uroczystych mszy.

Tak obchodziliśmy to święto w poprzednich latach.