Centrum Wikliniarstwa zwiedzili oraz wzięli udział w nauce wyplatania studenci III roku kierunku Turystyka Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu wraz z opiekunami: dr Beatą Jagieła oraz dr Małgorzatą Skulimowską – Rzeźwicką, z-cą dyr Instytutu Stosunków Międzynarodowych PWSTE
07.05.2012r.