„Stanisław Dziubak. Wikliną i Kolorem” – wernisaż wystawy w Galerii Centrum Wikliniarstwa – 17.09.2022 r.

Autorem najnowszej wystawy w Galerii Centrum Wikliniarstwa jest Stanisław Dziubak. Artysta w 1975 r. otrzymał dyplom z plecionkarstwa. Od 1983 r. jest instruktorem plastyki w Tarnobrzeskim Domu Kultury, gdzie obejmuje stanowisko kierownika działu Wydawnictw, Promocji i Informacji. Od 2000 r. Stanisław Dziubak pełni funkcję Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórczego „Wiklina”. W 2001 r. na podstawie prac i dorobku artystycznego został przyjęty do Związku Polskich Artystów Plastyków. Jest propagatorem wikliny w sztuce, zorganizował ponad 50 plenerów artystycznych krajowych i międzynarodowych. Uczestniczył w 3 Festiwalach Wikliny w Danii, 4 Międzynarodowych Plenerach Wikliny Artystycznej na Ukrainie i 2 Międzynarodowych Festiwalach Tkaniny Artystycznej w Krakowie. Jest laureatem 7 nagród w profesjonalnych konkursach plastycznych oraz 2 nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego za szczególne osiągnięcia i całokształt dorobku w dziedzinie kultury i sztuki. Jak mówi autor prac po doświadczeniach z wikliną wykorzystywaną jako materiał do projektowania przedmiotów użytkowych, tworzenia rzeźb oraz form plenerowych w przestrzeniach parków czy ogrodów, przyszedł czas na wykorzystanie jej w kompozycjach malarskich. Sploty wiklinowe służą jako działania fakturowe, a kolor naturalny tego tworzywa, jest wzbogacony kolorem farb akrylowych. Wszystko to odbywa się na powierzchni płótna i zamknięte w ramy tworzy abstrakcyjne obrazy. Takie wykorzystanie wikliny w połączeniu z kolorem jest oryginalnym, autorskim rozwiązaniem zaproponowanym przez Stanisława Dziubaka. Podczas otwarcia wystawy artysta nawiązał również do trwającej 150 lat tradycji wikliniarskiej i podarował Centrum Wikliniarstwa publikację Władysława Tynieckiego z 1889r. pt.:”O wierzbach koszykarskich”, stolik i cztery obrazy. Serdecznie dziękujemy. Wernisaż uświetnił występ Kapeli Ludowej oraz Chóru „Lasowianka” pod kierownictwem p. Edwarda Horoszko z Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.