Aktualności

26.09.2019r. w sali konferencyjnej Centrum Wikliniarstwa odbyło się spotkanie Posła na Sejm RP Jerzego Paula z organizacjami pozarządowymi z Gminy Rudnik nad Sanem.