Aktualności

6 kwietnia 2022 r. w Centrum Wikliniarstwa odbyło się spotkanie sekcji emerytów ZNP. Głównym celem spotkania było nadanie członkom sekcji odznak, za 50 lat przynależności do ZNP. Inne cele to: aktywizacja osób starszych, budowanie przyjaznego klimatu i dobrej współpracy z władzami miasta, szkołami i Domem Kultury oraz edukacja młodego pokolenia.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem pan Waldemar Grochowski, kierownik ZEASU pani Halina Sobota, członkowie Zarządu ZNP oddział w Rudniku nad Sanem, dyrektorzy szkół, uczniowie z PSP nr 2 oraz związkowcy z sekcji emerytów.

W kilku zdaniach Przewodnicząca OSEiR Jadwiga Tarnawska opowiedziała o historii związku, jego strukturach i organizacji. Potem przedstawiła sprawozdanie z działalności sekcji w Rudniku nad Sanem w obecnej kadencji.

Po krótkim wprowadzeniu nastąpiło nadanie odznak za 50 lat przynależności do ZNP. Otrzymali je nauczyciele emeryci pracujący w naszej gminie. Byli to: Zofia Chmiel, Mieczysława Karaś, Anna Markocka, Kazimierz Socha, Anna Sekulska, Maria Lis, Zofia Sokalska i Lucyna Chylińska. Aktu dekoracji dokonały: Prezes Mirosława Bieńkowska oraz Wiceprezes ZNP oddział w Rudniku nad Sanem Grażyna Freyer. Gratulujemy serdecznie. Liczymy na dalszą współpracę związkową.

W kolejnej części spotkania uczniowie PSP nr 2 pod opieką pani Grażyny Freyer zaprezentowali program artystyczny związany tematycznie ze szkołą. Nauczyciele emeryci mieli również możliwość obejrzenia wystawy „Wikliną malowane” autorstwa Adama Bieńkowskiego, na które zaprosiła pani dyrektor MOK Anna Straub.

Druga część spotkania upłynęła w serdecznej atmosferze przy kawie i ciastku.

Jadwiga Tarnawska

Przewodnicząca OSEiR ZNP
Oddział w Rudniku nad Sanem