SPOTKANIE NOWOROCZNE sekcji emerytów ZNP Oddział w Rudniku nad Sanem

13 styczna 2023 r. odbyło się w Centrum Wikliniarstwa spotkanie emerytowanych nauczycieli i pracowników szkół zrzeszonych w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przybyli związkowcy z Gminy Rudnik nad Sanem oraz z Gminy Krzeszów. W spotkaniu wziął udział pan burmistrz Waldemar Grochowski oraz kierownik ZEAS-u pani Halina Sobota. Wyjątkowymi gośćmi były dzieci z Miejskiego Przedszkola w Rudniku nad Sanem. Życzenia noworoczne złożył pan burmistrz, prezes Oddziału ZNP w Rudniku nad Sanem – pani Mirosław Bieńkowska oraz przewodnicząca sekcji emerytów Jadwiga Tarnawska.
Mali artyści pod opieką nauczycielki pani Patrycji Sibigi pokazali jasełka bożonarodzeniowe. Gromkimi brawami seniorzy oklaskiwali popisy wokalno-taneczne oraz recytatorskie przedszkolaków. Podziękowania za występ złożyła przewodnicząca sekcji Jadwiga Tarnawska, która obdarowała dzieci słodkościami.
Po występach dzieci uczestnicy tego spotkania zwiedzili wystawę malarską Grzegorza Wołoszyna, malarza pochodzącego z Niska. To nie tylko malarz, ale również nauczyciel, poeta, fotograf, instruktor teatralny. Piękne obrazy, które były na wystawie to głównie obrazy olejne, kolaże i asamblaże oraz portrety w stylu pop-art malowane technikami wodnymi.
Ostatnia część spotkania to wspólne kolędowanie przy kawie i ciastku. Był to czas na miłe pogawędki, wspomnienia.
Sekcja Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Rudniku nad Sanem dziękuje serdecznie panu burmistrzowi Waldemarowi Grochowskiemu i pani dyrektor MOK Annie Straub za umożliwienie takich spotkań w budynku Centrum Wikliniarstwa.
Przewodnicząca OSEiR ZNP
Oddział w Rudniku nad Sanem
Jadwiga Tarnawska