Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu niżańskiego, poświęcone udziałowi w konkursie: „Tradycyjne jadło na wiklinowej zastawie” podczas imprezy „Wiklina 2015 Rudnik nad Sanem” – 22.04.2015r.