Spotkanie informacyjne uczestników inicjatywy „W zgodzie z naturą”

14.09.2021r. w Centrum Wikliniarstwa odbyło się spotkanie informacyjne uczestników inicjatywy „W zgodzie z naturą” realizowanej przez grupę nieformalną „Młodzi aktywni” oraz Patrona inicjatywy – Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej. Spotkanie prowadziła Magdalena Błądek – koordynator, która omówiła projekt, wspólnie ustalono plan i harmonogram działań.

„Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Przestrzeń Lokalna, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”