Dnia 16.05.2016r. w sali konferencyjnej Centrum Wikliniarstwa odbyło się spotkanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury z przedstawicielami placówek oświatowo – wychowawczych Gminy Rudnik nad Sanem. Spotkanie dotyczyło prezentacji szkół podczas XVII edycji imprezy gospodarczo kulturalnej „Wiklina 2016 Rudnik nad Sanem”.