Za nami kolejne spotkanie z pasjami, które odbyło się 2 października. Tym razem bohaterem była grupa muzyczna, która powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Barwy Kultury oraz Domy Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej w Warszawie „Cała Praga śpiewa”. W skład zespołu wchodzą seniorzy – głównie z warszawskiej Pragi (miejsce zamieszkania nie jest jednak istotne w działaniu grupy do której należą także mieszkańcy innych stołecznych dzielnic). „Cała Praga Śpiewa” w swojej działalności zabiera odbiorców do czasów przedwojennej Warszawy – zespół odwołuje się do miejskiego folkloru, powraca do szlagierów i piosenek, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Celem zespołu jest odnowienie często już zapomnianych utworów, które kiedyś chętnie śpiewane były podczas spotkań, a także powrót do zwyczaju wspólnego spędzania czasu i muzykowania.
Seniorzy wchodzący w skład „Cała Praga Śpiewa” zaprosili do współpracy młodych, profesjonalnych muzyków z zespołu CzessBand, dzięki którym mogli rozwijać swoje umiejętności wokalne. Wspólnie muzykowali podczas wielu wydarzeń, do udziału w których zapraszani byli mieszkańcy miasta. Ważnym elementem działalności zespołu jest przekonanie o tym, że współpraca ta jest ponad wiekiem i innymi granicami.
„Jesteśmy młodzi inaczej”- mówią o sobie seniorzy z zespołu i udowadniają, że młodość to stan ducha a nie cyfry zapisane w metryce. Członkowie zespołu angażują się w życie lokalnej społeczności, zapraszając do zabawy międzypokoleniowej młodych i starszych.