7 sierpnia odbyło się pierwsze spotkanie organizowane przez Fundację Orange z ludźmi pełnymi pasji. Seniorzy, uczestnicy „Spotkania z pasjami” poznali panią doktor Hanną Krajewską, która bardzo aktywnie przyczynia się do rozpowszechniania nauki w Polsce. Swoją działalnością dąży do zmiany wizerunku archiwisty, który przechowuje cenne skarby, z których czerpią historycy i dzięki którym zachowuje się pamięć ludzka. Gorąco zachwycała do tworzenia lokalnych archiwów, porządkowania prywatnych dokumentów oraz opisywania zdjęć.