22.05.2015r. w Centrum Wikliniarstwa nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Piękne, bo z wikliny”, skierowanego do dzieci i młodzieży szkół gminy Rudnik nad Sanem.
Patronat nad konkursem objął Waldemar Grochowski Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
Komisja konkursowa w składzie:

 • Józef Sroka – (przewodniczący jury)
 • Grażyna Ruchaj (członek jury)
 • Agata Wraga (członek jury)

dokonała oceny prac zgłoszonych do konkursu plastycznego.

I miejsce – Urszula Żoczek – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Rudniku nad Sanem
II miejsce – Julia Andres – Publiczne Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem
III miejsce – Patrycja Mierzwa – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopkach

Wyróżnienia:

 • Julia Piłat – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Rudniku nad Sanem
 • Magdalena Zagaja – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Rudniku – Stróży
 • Natalia Łukaszewicz – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Rudniku nad Sanem
 • Wiktoria Potocka – Publiczne Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem
 • Emilia Zygmunt – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopkach
 • Adrian Wychowaniec – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Rudniku – Stróży
 • Liliana Urban – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Rudniku nad Sanem
 • Monika Socha – Publiczne Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem
 • Paulina Kaczmarska – Publiczna Szkoła Podstawowa w Przędzelu
 • Wiktoria Gleich – Publiczna Szkoła Podstawowa w Przędzelu
 • Wiktoria Paruch – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopkach
 • Julia Pałka – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Rudniku nad Sanem
 • Julia Szymczyk – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Rudniku nad Sanem
 • Daria Sulich – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Rudniku – Stróży
 • Przemysław Wasyl – Publiczna Szkoła Podstawowa w Przędzelu

  PODZIĘKOWANIA

DYPLOMY