grudzień 2006 r.

listopad 2006 r. odbiór budynku

październik 2006 r.

wrzesień 2006 r. 

sierpień 2006 r.

maj – lipiec 2006 r.

kwiecień 2006 r.

listopad 2005 r.

październik 2005 r.