Aktualności

Z wielką radością pragniemy poinformować, że złożony w kwietniu wniosek na realizację projektu „W trosce o naturę – piknik ekologiczny” w ramach Oddolnych Inicjatyw Mieszkańców z programu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021 – 2023 pozytywnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną. Grupa nieformalna „Młodzi aktywni” zrzeszająca pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Patron – Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej otrzymali na realizację inicjatywy dotację w wysokości 3 800 zł.

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Przestrzeń Lokalna, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”