Aktualności

12.09.2018 r. w Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące realizacji projektu pt: „Twórcze spotkania z haftem, ceramiką i plecionkarstwem”. Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja, Fundacja Przestrzeń Lokalna”.
Projekt realizuje grupa nieformalna „Młodzi aktywni”, w skład której wchodzą pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem oraz Patron inicjatywy Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej. Inicjatywa skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej z gminy Rudnik nad Sanem, ma na celu zachęcić młode pokolenie do udziału w życiu kulturalnym naszego środowiska lokalnego oraz w dziedzinie edukacji i twórczości artystycznej. Projekt odpowiada na potrzebę organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, poprzez organizację zajęć, rozbudzenie zainteresowań szeroko rozumianą kulturą i sztuką.
Na spotkaniu, które prowadziła koordynator projektu p. Aneta Jakubowska obecni byli: Wiceprezes TMZR – Dyrektor MOK p. Krystyna Wójcik, Skarbnik TMZR p. Mirosława Małek, Redaktor „Przeglądu Rudnickiego” p. Maria Lachowicz, Wicedyrektor Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego
p. Monika Reichert.
W spotkaniu uczestniczyli również lokalni twórcy – instruktorzy, którzy poprowadzą poszczególne warsztaty tematyczne. p. Krystyna Markowska /warsztaty haftu/, p. Beata Handziak /warsztaty ceramiczne/, p. Marcin Jakubowski /warsztaty wikliniarskie/ oraz uczniowie: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II , Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 i Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem, którzy zaangażowani będą w realizacje projektu.

……………………………………………
W dniach 17 – 26.09.2018r. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 uczestniczyli w warsztatach hafciarskich prowadzonych przez p. Krystynę Markowską.


……………………………………………
W terminach: 8 – 9.10.2018r. i 22-23.10.2018r. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 uczestniczyli w dwóch cyklach spotkań w pracowni ceramicznej p. Beaty Handziak.

…………………………………………..
W dniach 12-16.11.2018r. Uczniowie Zespołu Szkół im. Gen. Sikorskiego w Rudniku nad Sanem uczestniczyli w warsztatach wikliniarskich prowadzonych przez p. Marcina Jakubowskiego.