Dziennikarka Ewa Niedziałek-Szeliga z Radia Rzeszów
wywiad z dyrektor Krystyną Wójcik 20.05.2008r.