Promocja produktu lokalnego – 13.III.2008 r.

Sesja zdjęciowa 13.III.2008 r.

Wspólny stół 13.III.2008 r.

Prezentacje indywidualne 13.III.2008 r.

Degustacja 13.III.2008 r.