Projekt „WICKER – WEEKtogEtheR” realizowany w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży

IMG_0339

W dniach 25–28 września 2018r. Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych im. K. K. Baczyńskiego w Chorzowie uczestniczyli w międzynarodowym projekcie „WICKER – WEEKtogEtheR” realizowanym w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Jednym z rezultatów tygodniowej wspólnej pracy młodzieży litewskiej i polskiej było przygotowanie ekspozycji własnoręcznie wykonanych wiklinowych prac symbolizujących otwartość i tolerancję. W otwarciu wspólnej wystawy uczestniczyli uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem. Młodzież biorąca udział w projekcie podczas uroczystego otwarcia zaprezentowała i omówiła symbolikę wykonanych prac oraz podzieliła się swoimi doświadczeniami
i wrażeniami z udziału w wymianie, promując i zachęcając rówieśników do udziału
w wymianach młodzieżowych.