IV Rocznica otwarcia Centrum Wikliniarstwa

II rocznica otwarcia Centrum Wikliniarstwa

II Forum Funduszy Europejskich – Warszawa

I rocznica otwarcia Centrum Wikliniarstwa

„Zabytki z pomysłem, czyli jak połączyć ochronę dziedzictwa kulturowego z wymaganiami współczesnego turysty”