– wystawa malarstwa Marty Lipowskiej
– spotkanie członków TMZR
10.I.2008 r.