Podsumowanie projektu “Twórcze spotkania z haftem, ceramiką i plecionkarstwem”

IMG_1913

„Twórcze spotkania z haftem, ceramiką i plecionkarstwem” to tytuł projektu zrealizowanego przez grupę nieformalną „Młodzi aktywni”, którą założyli pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem oraz Partnera Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej.
Inicjatywa była realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu byli: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON – Rozwój i Innowacja, Fundacja Przestrzeń Lokalna”.
Miłym zaskoczeniem było to, że spośród 215 złożonych wniosków, po ostatecznej ocenie merytorycznej projekt znalazł się w gronie 12 najlepiej ocenionych projektów.
1 września podczas III Podkarpackiego Forum Obywatelskiego w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie Wiceprezes TMZR Krystyna Wójcik oraz koordynator projektu Aneta Jakubowska odebrały symboliczny bon z rąk Wicepremiera – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego.
Projekt miał na celu zachęcić młode pokolenie do udziału w życiu kulturalnym środowiska lokalnego oraz w dziedzinie edukacji i twórczości artystycznej. Odpowiadał również na potrzebę organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży, poprzez umożliwienie organizacji zajęć, rozbudzenie zainteresowań szeroko rozumianą kulturą i sztuką. W inicjatywie uczestniczyli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II , Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 i Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem.
Ponieważ był to projekt krótkoterminowy już 12 września w Centrum
Wikliniarstwa odbyło się spotkanie organizacyjne, w którym wzięli udział wszyscy zaangażowani w realizację projektu. Podczas spotkania został umówiony szczegółowy opis wspólnych działań, a uczestnicy projektu otrzymali harmonogram spotkań na poszczególne warsztaty tematyczne.
Projekt był realizowany zgodnie z założonymi celami.
W dniach 17-26.09.2018r. w Centrum Wikliniarstwa p. Krystyna Markowska przeprowadziła warsztaty hafciarskie dla 14 uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem. Każdy z uczestników na podstawie wcześniej wybranego przez siebie wzoru wykonał swoją własną pracę.
W terminach: 8 – 9.10.2018r. i 22-23.10.2018r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 uczestniczyli w dwóch cyklach spotkań w pracowni ceramicznej p. Beaty Handziak.
28 uczniów samodzielnie wykonało ozdobne maski i misy, wykazując się przy tym oryginalnością i pomysłowością.
Ostatnim etapem zaplanowanych działań jak przystało na Polską Stolice Wikliny były warsztaty wikliniarskie, przeprowadzone pod kierunkiem instruktora p. Marcina Jakubowskiego. W warsztatach wzięło udział 14 uczniów z Zespołu Szkół
im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem.
Łącznie w poszczególnych warsztatach tematycznych wzięło udział 56 uczniów.
Po zakończeniu całego cyklu warsztatów 29 listopada 2018r. została zorganizowana wspólna wystawa powstałych prac i dorobku lokalnych twórców, połączona ze wspólnym spotkaniem uczestników projektu, przedstawicieli władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców gminy Rudnik nad Sanem. Uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe dyplomy i podziękowania. Ekspozycję powstałych prac będzie można oglądać
w Miejskim Ośrodku Kultury do końca lutego 2019r.

opracowała: Aneta Jakubowska


…………………………………………………………………..
logo sztafeta


…………………………………………………………………..

radio-rzeszow-logo-66CBEC2539-seeklogo.com

Uczyli się rękodzieła od miejscowych mistrzów, teraz ich prace można podziwiać w Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem.

Prawie 60 uczniów z dwóch szkół podstawowych wzięło udział w “Twórczych spotkaniach z haftem, ceramiką i plecionkarstwem” .

Jak podkreśla koordynatorka projektu, Aneta Jakubowska wykorzystano umiejętności lokalnych twórców, aby zachęcić młodzież do działalności artystycznej i rozbudzić zainteresowania.

Na warsztatach haftu powstawały obrazy przedstawiające m.in. kwiaty albo zwierzęta, w czasie zajęć z ceramiki – kolorowe, użytkowe misy oraz tajemnicze maski.

Uczniowie stworzyli też przestrzenną pracę z wikliny. Projekt wymyśliła grupa nieformalna “Młodzi aktywni”, a partnerem było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rudnickiej.

Warsztaty prowadzili lokalni instruktorzy: haftu – Krystyna Markowska, ceramiki – Beata Handziak i Marcin Jakubowski, który uczył wyplatania z wikliny.
M.Kornaga.