Podsumowanie projektu “O czym szumią wierzby w Rudniku nad Sanem…o rosnącym placu zabaw”

W dniu 14.06.2019r. na dziedzińcu Centrum Wikliniarstwa odbyło się uroczyste podsumowanie projektu i otwarcie placu zabaw „O czym szumią wierzby w Rudniku nad Sanem…o rosnącym placu zabaw”. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół Gminy Rudnik nad Sanem oraz media.
Zaproszonych gości przywitała Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Anna Straub, która podziękowała p. Marcinowi Jakubowskiemu za fachowe i artystyczne wykonanie wiklinowych artefaktów, Dyrektorowi Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem oraz Kierownikowi Warsztatów p. Markowi Wojtasiowi za wykonanie metalowych stelaży i konstrukcji, Pani Agacie Krasie – plastyczce, która wspólnie z p. Waldemarem Łojkiem zaprojektowała zabawki i artefakty. Słowa podziękowania skierowane zostały również do p. Edyty Lisek, która zajęła się adaptacją placu zabaw dla osób
niepełnosprawnych oraz p. Andrzeja Tracza , który przetłumaczył filmy na język migowy.
O projekcie i jego realizacji opowiedziała koordynator projektu Aneta Jakubowska. Projekt „O czym szumią wierzby w Rudniku nad Sanem…o rosnącym placu zabaw” o wartości 19 300 został zrealizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w ramach programu Moja Mała Ojczyzna – II edycja, przy wsparciu finansowym Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego imienia Steczkowskiego. Projekt miał na celu stworzenie przyjaznej przestrzeni w postaci żywego, rosnącego placu zabaw na dziedzińcu Centrum Wikliniarstwa. Realizacja inicjatywy zaczęła się na początku roku od podpisywania umów, konsultacji osób zaangażowanych w realizację projektu, zostały wykonane projekty wiklinowych artefaktów oraz zakupione metalowe stelaże. Ponieważ cześć placu zabaw jest z żywej wikliny już od kwietnia powstawały pierwsze atrakcje. Łącznie w ramach projektu powstało 16 artystycznych wiklinowych artefaktów: biedronka, ślimak, mrówka, jeż, altana, rosnący labirynt, huśtawka-kołyska, domek, wigwam, nadnaturalnej wielkości krzesło, postój dla rowerów, tunel oraz zostały oplecione 4 lampy oświetlające plac zabaw. Promocja projektu odbywała się zarówno w prasie, telewizji, na stronach internetowych oraz na portalach społecznościowych. Nagrany został spot promujący projekt, którego emisja odbyła się w Telewizji Miejskiej Stalowa Wola oraz Telewizji Kablowej Satel w Leżajsku.
Następnie głos zabrała p. Edyta Lisek, które opowiedziała o dostosowaniu placu zabaw do potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, zarówno w aspekcie dostępności architektonicznej, jak i poznawczej. Dla osób z dysfunkcjami słuchu powstały filmiki w języku migowym, z napisami i lektorem, zaś dla osób z dysfunkcjami wzroku – audiodeskrypcja na temat historii regionu, tradycji wikliniarskich, metodologii uprawy i znajdujących się na placu artefaktów. Filmiki i nagrania audio będzie można pobrać za pomocą kodów QR.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał: Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski, Wicestarosta Powiatu Niżańskiego Adam Mach, Dyrektor MOK Anna Straub oraz Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej Krystyna Wójcik. Wierzymy że wszystkie dzieci odnajdą tu atrakcje dla siebie, będą się nie tylko bawić, ale także poprzez aplikacje mobilne czegoś uczyć, a sam plac zabaw swoją oryginalnością będzie przyciągał nie tylko mieszkańców Gminy Rudnik nad Sanem, ale także turystów odwiedzających Centrum Wikliniarstwa i Polską Stolicę Wiklinę.

opracowała: Aneta Jakubowska

Radio Rzeszów

Poznaj Polskę i jej sąsiadów z Polą Neis

Rni24

Niżańskie Info