Bez kategorii

Dnia 11 stycznia 2020r. w Centrum Wikliniarstwa odbyło się spotkanie organizacyjne uczestników projektu „Po drugiej stronie”, na który Miejski Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie w kwocie 8 500 zł z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności – „Równać Szanse 2019”. Tego dnia koordynatorka projektu – Anna Straub omówiła najważniejsze założenia projektu, którego celem jest: uzyskanie lub rozwinięcie przez młodzież w wieku 13-19 lat umiejętności, które ułatwią im start w dorosłe życie, rozwiną ich pasje i zainteresowania, zwiększą zdolności wykorzystania własnego potencjału i aktywnego działania. Następnie uczestnicy poznali szczegółowy harmonogram działań i wspólnie określili plan działania oraz zasady panujące podczas realizacji projektu. Dotacja, którą otrzymaliśmy pomoże zorganizować warsztaty fotograficzne, wystawę fotografii wielkoformatowej, spotkania integracyjne, przygotowanie spektaklu ruchowo – teatralnego oraz filmu relacjonującego kolejne etapy pracy. Projekt potrwa 6 miesięcy!