13 grudnia 2009 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzeszowie odbył się Piknik Leaderowy. Spotkanie miało na celu promocję podejmowanych inicjatyw Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz mobilizację społeczności do brania aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Gminę Rudnik nad Sanem reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Kopek. Na tę okazję Gospodynie przygotowały efektowny stół ze swojskim jadłem do degustacji dla uczestników spotkania. KGW na pikniku w Krzeszowie reprezentowały: Przewodnicząca Pani Maria Kozub oraz Panie Czesława Fronc i Teresa Wraga.