Pallotyńskie Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne “PEREGRINUS”

17.06.2018r.  grupa uczestników z Pallotyńskiego Biura Pielgrzymkowo-Turystyczne “PEREGRINUS”
w Warszawie zwiedziła Centrum Wikliniarstwa oraz wzięła udział w pokazie wyplatania.