Centrum Wikliniarstwa zwiedzili: p. Karolina Smętkiewicz, p. Witold Smętkiewicz – poeta, fraszkopisarz z Łodzi oraz p. Mariusz Matuszewski – pianista z Poznania. Artyści swoim programem poetycko – muzycznym uświetnili Gminne Obchody Światowego Dnia Seniora 2014 w Rudniku nad Sanem pod Patronatem Burmistrza Waldemara Grochowskiego – 25.09.2014r.