Aktualności

16.01.2019r. delegacja Rudnika nad Sanem w składzie:
– Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski
– Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Anna Straub
wzięła udział w otwarciu wystawy „ZANIKAJĄCE ZAWODY PODKARPACIA” pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego na zaproszenie Posła na Sejm RP Jerzego Paula oraz Bractwa Flisackiego z Ulanowa. Wystawie towarzyszył pokaz regionalnych wyrobów z wikliny autorstwa mieszkańców powiatów niżańskiego i leżajskiego, a także prezentacja mundurów gwardzistów Straży Grobowej.
Wystawę można obejrzeć w holu w Nowym Domu Poselskim do 21 stycznia.
Fotoreportaż: Agnieszka Kopacz – Tygodnik „Sztafeta”


Scan0064

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=D736C84E32308589C1258384004EE65C