Miejsko – Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół
ul. Rynek 40
tel. 15 876 11 28
Kierownik: mgr Halina Sobota


Szkoły prowadzone przez samorząd gminny

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. Jana Pawła II
ul. Kończycka 3
tel. 15 876 10 60
Dyrektor mgr Lucyna Pizun
pspnr1@poczta.fm
www.pspnr1.rudnet.pl


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Jana Pawła II 15
tel. 15 876 11 24
Dyrektor mgr Tomasz Grzecznik
superdwojka@poczta.onet.pl
www.psp2rns.neostrada.pl


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Konopnickiej
ul. Konopnickiej 58
tel. 15 876 10 52
Dyrektor p. o. mgr Joanna Dechnik
psp3konop@poczta.onet.pl
www.psp3rudnik.republika.pl


Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopkach
im. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Podborze 1
tel. 15 876 71 42
Dyrektor mgr Halina Zięba
www.pspkopki.rudnet.pl


Publiczna Szkoła Podstawowa w Przędzelu
ul. Mickiewicza 149
tel. 15 876 03 02
Dyrektor Marta Kania
pspprzedzel@interia.pl
www.pspprzedzel.rudnet.pl/


Przedszkole Miejskie
ul. Mickiewicza 8
tel. 15 876 12 73
Dyrektor mgr Iwona Markocka
http://przedszkolerudnik.prv.pl/


Żłobek Miejski
ul. Mickiewicza 8
tel. 15 649 20 77
Dyrektor mgr Agnieszka Nadzieja – Maziarz


Ochronka-Niepubliczne Przedszkole
prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
BDNP Prowincja Tarnowska
ul. Rzeszowska 33
37-420 Rudnik nad Sanem
tel. 15 876 15 73
www.ochronka.padre.com.pl/


Szkoły prowadzone przez samorząd powiatu

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
ul. Mickiewicza 38
tel. 15 876 10 92
Dyrektor mgr Marta Szczepańska
soswrudnik@interia.pl
http://soswrudnik.w.interia.pl/


Zespół Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 28
tel. 15 876 10 01
Dyrektor mgr Edward Wołoszyn
www.zsrudnik.edu.pl