AktualnościAktualności Biblioteka

„Ochrona i wzmacnianie tradycji wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem” to tytuł projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 25 tyś. zł oraz budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. Celem projektu jest zebranie i opracowanie dokumentacji na temat rodzin wikliniarzy poprzez przeprowadzenie kwerend archiwalnych i bibliotecznych, badań etnograficznych oraz opracowanie publikacji elektronicznej zawierającej rezultaty badań wraz z wnioskami dotyczącymi możliwych kierunków ochrony zjawiska oraz wzmocnienie pozycji wikliniarzy w społeczności lokalnej i umocnienie więzi wewnątrz wspólnoty depozytariuszy poprzez cykl debat, warsztatów, zebranie, opracowanie i publikację biogramów a także stworzenie cyfrowej galerii fotografii wikliniarzy w ich miejscach pracy. Efekty tych działań przyczynią się do starań o wpis na Listę UNESCO. O celach, efektach, harmonagramie działań oraz wyzwaniach projektu rozmawiano 11 lipca w Centrum Wikliniarstwa. W spotkaniu wzięli udział: Joanna Cicha-Kuczyńska, Radca ds. UNESCO, Departament Ochrony Zabytków MKiDN, dr hab. Katarzyna Smyk, profesor UMCS, przewodnicząca Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, Andrzej Szoszkiewicz, prezes firmy Smartlink, Burmistrz Waldemar Grochowski oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Anny Straub. Goście zwiedzili naszą placówkę, mieli okazję zobaczyć pracę wikliniarzy: Henryki Działak oraz Ryszarda Machowskiego oraz wziąć udział w pokazie wiklinowej mody gdzie modelkami i modelami były przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego.