Obchody Święta Niepodległości w Rudniku nad Sanem

W przeddzień Święta Niepodległości w Rudniku nad Sanem symbolicznie złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem upamiętniającym poległych mieszkańców miasta, które w imieniu burmistrza Waldemara Grochowskiego złożyli: Zastępca burmistrza Lucjan Tabasz, Sekretarz Gminy Lucyna Zygmunt, Pracownik ds. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Kinga Gut oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Anna Straub.