Aktualności

Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem realizuje projekt „O czym szumią wierzby w Rudniku nad Sanem… o rosnącym placu zabaw”.
Projekt realizowany w ramach programu Moja Mała Ojczyzna – II edycja, przy wsparciu finansowym Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. J.K.Steczkowskiego.
Czas realizacji inicjatywy: 4.02.2019 r. – 30.06.2019 r.