Centrum Wikliniarstwa zwiedzili nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem – 24.10.2014r.