Centrum Wikliniarstwa zwiedzili nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie – 02.12.2015r.