Centrum Wikliniarstwa zwiedzili nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Radzięckiej – 15.11.2013