Centrum Wikliniarstwa zwiedzili nauczyciele i dzieci Przedszkola Miejskiego w Rudniku nad Sanem – 15.11.2013