W sobotę, 2 września, o godz. 10.00, w ramach szóstej edycji akcji „Narodowego Czytania”, odbyło się czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, lektury wybranej podczas internetowego głosowania. Wstępem do czytania było przedstawienie w barwny i chwilami zabawny sposób przez uczniów z PSP w Kopkach fragmentu Aktu I dramatu. Wśród interpretujących utwór znaleźli się m.in. Wicestarosta Powiatu Niżańskiego Adam Mach, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Lucjan Tabasz, Radna Marta Pająk-Traka, nauczycielka j. polskiego Longina Sądej, przedstawiciele Klubu Seniora i Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej a także uczniowie szkół Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. Spotkanie było również okazją do zdobycia pamiątkowej pieczęci na swoim egzemplarzu „Wesela”. Dziękujemy wszystkim przybyłym za udział w spotkaniu.