W sobotnie przedpołudnie dziedziniec Centrum Wikliniarstwa wypełnił się gośćmi. Okazją do spotkania była kolejna edycja Narodowego Czytania, które w tym roku poświęcone było Henrykowi Sienkiewiczowi.

Nasza biblioteka po raz drugi była organizatorem tego ogólnokrajowego wydarzenia pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej. Z niełatwym tekstem „Quo vadis” zmierzyli się m.in. Wicestarosta Powiatu Niżańskiego Adam Mach, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Lucjan Tabasz, Radna Marta Pająk-Traka, przedstawiciele Klubu Seniora a także uczniowie szkół Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. Podobnie, jak w latach ubiegłych bibliotekarki wszystkim gościom, którzy przyszli ze swoimi egzemplarzami „Quo vadis” przybijały specjalną, okolicznościową pieczęć przygotowaną przez Kancelarię Prezydenta. Na zakończenie uroczystości, osoby zaangażowane w czytanie otrzymały podziękowania. Dzięki naszym gościom, ich zaangażowaniu i miłej atmosferze jesteśmy przekonani, że takie akcje mają sens.