Narodowe Czytanie 2021 za nami

Nasza Biblioteka po raz kolejny przystąpiła do akcji, podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkaliśmy się, aby wspólnie czytać „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną.

Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji – napisał w liście Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Wydarzenie miało charakter zdalny, które zostało opublikowane na naszym profilu FB:
https://pl-pl.facebook.com/CentrumWikliniarstwaRudnik/
Wybrane fragmenty dramatu czytali:
– Pani Anna Nowakowska i Pan Tadeusz Brak
– Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rudniku nad Sanem
– Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Przędzelu
– Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kopkach
– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem
– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem
– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Rudniku nad Sanem

Dziękujemy za uczestnictwo w tej pięknej akcji promującej kulturę i polską literaturę.