W sobotnie przedpołudnie na dziedzińcu Centrum Wikliniarstwa odbyło się Narodowe Czytanie „Lalki” B. Prusa. Impreza rozpoczła się od powitania przez dyrektora MOK przybyłych gości oraz odczytania listu z Kancelarii Prezydenta RP, podkreślającego główny cel przedsięwzięcia jakim jest popularyzacja czytelnictwa. Następnie uczennica Gimnazjum Wiktoria Drzymała przybliżyła życie i twórczość Bolesława Prusa. W czytaniu fragmentów powieści jako gość specjalny wzięła udział rudniczanka Lidia Bogaczówna, aktorka Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Wsparli nas licznie przedstawiciele Klubu Seniora oraz dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół Gminy Rudnik nad Sanem. Naszymi gośćmi byli również czytelnicy biblioteki i mieszkańcy gminy. Wszyscy czytający otrzymali podziękowanie z rąk dyrektor MOK oraz Lidii Bogaczówny. Zainteresowani mogli na własnych wydaniach książki przybić sobie pamiątkową pieczątkę, którą otrzymaliśmy z Kancelarii Prezydenta. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim, którzy wzięli udział we wspólnej zabawie słowem

.