18 czerwca Bibliotekę Publiczną odwiedziła klasa I z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z opiekunami. Dla niektórych była to pierwsza wizyta w naszej placówce, inni z pomocą rodziców korzystają już z księgozbioru. Wszyscy z zainteresowaniem zapoznali się z książkami przeznaczonymi dla dzieci, wykazali się również znajomością podstawowych zasad obchodzenia się z książką. Dzieci uważnie wysłuchały pogadanki na temat zasad korzystanie z księgozbioru i warunków jakie należy spełnić, aby do takiej placówki kulturalnej należeć. Zaprezentowano też barwne i ciekawe wydawnictwa dla najmłodszych. Na zakończenie pobytu chętni zapisali się do biblioteki i zapowiedzieli kolejne wizyty.