PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
„MŁYN – KASZARNIA”
mgr Leszek Tutka
ul. Mickiewicza 45
37-420 Rudnik nad Sanem
tel. 15 876 10 85