04.05.2016r. w Centrum Wikliniarstwa odbyła się lekcja historyczna „Rudnik nad Sanem – Moja Mała Ojczyzna”, w której wzięli udział uczniowie klas V i VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Rudniku nad Sanem.