12.11.2014 r. odbyła się lekcja biblioteczna dla uczniów klasy szóstej z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2. W spotkaniu uczestniczyło 19 osób wraz z bibliotekarką, panią Barbarą Sztabą. Uczniowie zapoznali się z nowościami zakupionymi w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych – Priorytet 2. Uczniom zaprezentowano, w jaki sposób mogą korzystać z katalogu elektronicznego a po prezentacji odbyły się ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem katalogu on-line. Spotkanie miało również za zadanie rozbudzenie nawyku częstego korzystania z biblioteki, czytania książek oraz ich poszanowania. Na zakończenie wszyscy zwiedzili Centrum Wikliniarstwa.