23.02.2017

„Ksiądz Jan Chryzostom Miksiewicz – rudnicki Patriota”


Fundacja OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA imieniem Stanisławy Tutka

23 lutego 2017r. w sali konferencyjnej Centrum Wikliniarstwa odbyła się prelekcja pt. „Ksiądz Jan Chryzostom Miksiewicz – rudnicki patriota”, którą wygłosiła p. dr Barbara Tutka.