Warsztaty Wikliny Artystycznej dla Dzieci 2007
Warsztaty Wikliniarskie 2007
II Międzynarodowy Plener Wikliny Artystycznej 2007
Konkurs Wikliny Artystycznej „Fantazja” 2007

1.”Ekologicznie”
Katarzyna Krzykawska z Krakowa

2. „Lilia”
Projekt i wykonanie: Ewelina Machowska (Rudnik nad Sanem)
Rynek w Rudniku nad Sanem (rzeźba obecnie nie istnieje)

3. „Pełzająca”
Stanisław Dziubak z Tarnobrzega
W pobliżu cmentarza w Rudniku nad Sanem (rzeźba obecnie nie istnieje)

4. „Wiklinowa Fala” 3 szt.
Wykonawca: Uczestnicy Warsztatów Wikliniarskich (głównie Danuta Niedziałek z Rudnika nad Sanem)

5. „Kosz Szczęścia”
Projekt i wykonanie: Uczestnicy Warsztatów Wikliniarskich dla Dzieci
Dziedziniec Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem (rzeźba obecnie nie istnieje)

6. „Paw”
Projekt: Krzysztof Fąfrowicz
Wykonanie: Kazimierz Zygmunt, Krzysztof Kuryś, Mariusz Szot
Rynek w Rudniku nad Sanem (rzeźba obecnie nie istnieje)

7. „Ptak na stawie”
Elżbieta Bis z Rudnika nad Sanem
Wykonanie: Maria i Ryszard Machowscy
Staw w Rudniku nad Sanem ( obecnie nie istnieje)

8.”Wiklinowe drzewo”
Projekt: Elżbieta Bis
Wykonanie: Maria i Ryszard Machowscy
Rynek w Rudniku nad Sanem
(rzeźba obecnie nie istnieje)

9. „Kompozycja stojąca”

10. „Kompozycja wisząca”
Projekt: Agnieszka Okońska z Ulanowa
Rynek w Rudniku nad Sanem (rzeźba obecnie nie istnieje)

11.”Motyl”
Projekt: Elżbieta Bis
Rynek w Rudniku nad Sanem (obecnie nie istnieje)

12. „Usta”
Katarzyna Ożga, Chicago, USA–artystka plastyk
W pobliżu stawu w Rudniku nad Sanem

13. „Wiklinowa Fala”
Uczestnicy Warsztatów Wikliniarskich
Przed budynkiem Centrum Wikliniarstwa

14. „XXL”
Anna Popowa z Ukrainy –artystka plastyk
Dziedziniec Centrum Wikliniarstwa (obecnie nie są ustawione)

15.”Łabędź”
Maria Machowska z Rudnika nad Sanem
Dziedziniec Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem (obecnie nie istnieje)