1. „Maska”
Wykonawca – Zbigniew Stańko z Łętowni
Cechy charakterystyczne – wiklina barwiona, biała, gotowana
Rzeźba obecnie nie istnieje

2. „Dama”
Wykonawca – Agnieszka Niemiec z Giedlarowej
Cechy charakterystyczne – wiklina niekorowana, łyko
Rzeźba obecnie nie istnieje

3. „Drzewo”
Wykonawca – Agnieszka Niemiec z Giedlarowej
Cechy charakterystyczne – wiklina niekorowana, łyko
Rzeźba obecnie nie istnieje

4. „Ambona”
Wykonawca – Danuta Niedziałek z Rudnika nad Sanem
Cechy charakterystyczne – wiklina niekorowana
Rzeźba obecnie nie istnieje

5. „Kufel”
Wykonawca – Damian Wojdyło z Kopek
Cechy charakterystyczne – wiklina gotowana
Rzeźba znajduje się w magazynie Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem

6. „Herb”
Wykonawca – Eugeniusz Waliłko z Rudnika nad Sanem
Cechy charakterystyczne – wiklina biała, niekorowana i barwiona
Rzeźba znajduje się w sali historycznej w Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem